Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Gând curat de Ziua Educației

Aici, în Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”, toți suntem educați și educăm! Mai jos atașăm un autentic „certificat” al unei eleve din clasa a III-a B.

ANUNȚ

Începând cu 2 octombrie, o parte din elevii noștri își vor desfășura activitatea educațională și în clădirea B.
Pentru o bună coordonare logistică, vă comunicăm următoarele:

  1. Elevii care învață în clădirea B vor fi predați/preluați în spațiul delimitat de gărduleț, pe poarta dinspre Lăptari Tei.
  2. Elevii care învață în clădirea A vor intra ca și până acum, pe poarta dinspre Doamna Ghica.
  3. Părinții care au elevi (frați, veri, etc.) în ambele clădiri vor intra pe poarta dinspre Lăptari Tei, urmând ca elevii din clădirea A să meargă la clasă (ei cunosc deja configurația clădirii și spațiul unității școlare).
    Accesul părinților în școală, tranzitarea și staționarea în curtea școliii sunt interzise, în conformitate cu regulamentul de organizare, procedura de acces și legislația în vigoare. Excepție de la aceastafac situațiile în care părinții vin la secretariat, sunt invitați să comunice cu dirigintele/învățătorul, la audiențe în baza unui program prestabilit, sau participă la ședințe ori activități comune unde, de asemenea, sunt invitați.
    Pentru noi și pentru părinți siguranța elevilor este foarte importantă.
    Vă mulțumim pentru înțelegere!

ANUNȚ IMPORTANT „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

CERERE TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”, 2023-2024

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ȘI CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE ELEVI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

https://grigorieghicavoievod.ro/wp-content/uploads/2023/08/procedura_sistem_inscriere_2023-1.pdf

BROȘURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUALAN ȘCOLAR 2023-2024

https://grigorieghicavoievod.ro/wp-content/uploads/2023/05/BROSURA_2023.pdf

LISTA CONDITIILOR SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE IN ANUL SCOLAR 2023-2024

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

Programul „Săptămâna verde”

Programul „Săptămâna verde” se va desfășura în școala noastră în perioada 27/02/2023-03/03/2023.

Anexă la Ordinul M.E. nr. 3.629/02.02.2023

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1 Programul „Săptămâna verde” este un program national, în acord cu prevederile raportului „Educatia privind schimbările climatice si mediul în scoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administratiei Prezidentiale, ale Strategiei nationale privind educatia pentru mediu si schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin HG nr.59/2023 si ale Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG nr. 877/2018.

Art. 2 Unitătile si institutiile de învătământ implicate în organizarea si implementarea Programului „Săptămâna verde” beneficiază si de sprijinul Ministerului Educatiei si Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor.

Art. 3 (1)Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar si se desfăsoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv. (2)Programul „Săptămâna verde” nu se derulează simulta…

https://mate.info.ro/pdf/11843_Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde.pdf

În atenția părinților

Vă informăm că, până la obținerea autorizației de funcționare pentru spațiul destinat programului „Școală după Școală” și până la obținerea contractării serviciilor de livrare hrană, Primăria Sectorului 2 nu poate subvenționa programul „Școală după Școală”, desfășurat la nivelul Școlii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod”.