Home » Consolidarea capacității Scolii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod” – București, de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2

Consolidarea capacității Scolii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod” – București, de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod” – București, de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”

Acest proiect este realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și reprezintă un demers susținut al Școlii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod” de a se adapta și a răspunde în mod eficient la provocările aduse de criza de sănătate publică generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are în vedere asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru elevi, cadre didactice și personalul auxiliar. Vor fi implementate măsuri de reamenajare a spațiilor interioare, inclusiv săli de clasă, laboratoare, săli de sport și zone comune, pentru a facilita respectarea măsurilor de distanțare fizică și igienă.

Proiectul prevede dotarea școlii cu echipamente și materiale de protecție, precum măști, dezinfectanți, termometre și alte materiale necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu SARS-CoV-2. 

Proiectul va sprijini dezvoltarea și implementarea unor programe educaționale adaptate la noile condiții de învățare. Aceste programe vor include instruirea elevilor, cadrelor didactice și părinților în privința măsurilor de prevenire a infecției, organizarea de activități educative și de consiliere pentru a gestiona stresul și impactul psihologic generat de pandemie.

Suntem dedicați în a crea un mediu sigur și sănătos pentru elevii noștri și ne dorim să facem o diferență pozitivă în comunitatea noastră. Prin acest proiect, dorim să ne consolidăm capacitățile de reacție și să fim pregătiți pentru a face față oricăror provocăriviitoare.

Prin implementarea acestui proiect, ne-am asumat responsabilitatea de a proteja sănătatea și siguranța elevilor și a întregului personal școlar. Ne străduim să creăm un mediu educațional în care învățarea să continue în condiții optime, chiar și în timpurile dificile generate de pandemie. Eforturile noastre suntîndreptate către măsuri care să aducă beneficii semnificative comunității noastre școlare.

Dorim să mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect: conducerii, echipei de coordonare, profesorilor, părinților, elevilor și toturor partenerilor noștri. Fără sprijinul și colaborarea voastră, această inițiativă nu ar fi putut fi realizată cu succes.

Continuăm să ne concentrăm asupra creșterii și dezvoltării școlii noastre, adaptându-ne mereu noilor cerințe și provocări. Suntem încrezători că experiența dobândită în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Grigorie Ghica Voievod” – București, de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2” ne va ghida pe drumul spre o școală mai puternică și mai pregătită pentru viitor.

Atașăm mai jos anunțul de deschidere a proiectului (pag. 7, România Liberă, 6 octombrie 2023) și anunțul de finalizare aproiectului (pag. 3, România Liberă, 20 iunie 2023).